Mail inställningar

Certifikat för säker e-post

Nya versioner av webbläsare och e-postprogram sätter högre och högre krav på certifikat som används för att säkra e-post mellan server och klient. vi har därför skärpt kraven på våra certifikat för skicka e-post. De problem vi sett gäller framförallt iOS men det kommer säkert att drabba fler system.
Certifikaten som du måste registrera på din iOS-enhet för att kunna skicka säker e-post med NashNets server hittar du nedan.
Klicka på de tvån länkarna för iOS i tabellen nedan, välj att lita på dem och installera dem. Ange sedan i epostinställningarna att du skall använda port 587 och att du vill använda SSL samt serverautentisering med lösenord.
.
 
iOS PC PC-placering
CA-certifikat CA-certifikat Betrodd rotcertifikatutfärdare
Intermed-certifikat Intermed-certifikat Mellanliggande certifika
 
 
 

 

 

Om du vill lägga till dem på din PC så lägger du till CA-certifikatet under betrodda rotcertifikatutfärdare och intermediatecertifikatet under mellanliggande certifikat

KONTAKTA OSS

Tel: 0930-318 13

SMS: 076-815 18 06

email: nash@nashnet.nu

Custom Search